Secoplan SRL anunţă începerea activităţilor proiectului „Construire cladire de birouri și dotare SECOPLAN SRL”, Cod SMIS 104868.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiție 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Secoplan SRL a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Centru.
Proiectul va fi derulat în Municipiul Miercurea Ciuc, în perioada 01.06.2015 – 30.06.2020 şi are o valoare totală de 868,756.21 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 408,315.32 lei din FEDR si 72,055.64 lei din bugetul naţional.

Támogatóink