Anunț privind finalizarea implementării proiectului finanțat prin POR 2014-2020 alSC SECOPLAN S.R.L.

Titlul proiectului: „Construire cladire de birouri și dotare SECOPLAN SRL”
Numele beneficarului
: SC SECOPLAN S.R.L

Proiectul  „Construire cladire de birouri și dotare SECOPLAN SRL”, cod MySMIS 104868, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC SECOPLAN S.R.L și are o valoare totală de 868,756.21 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 468,188.28 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada: 05.03.2018 – 31.12.2022.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pe piata si imbunatatirea competitivitatii economice a societatii SC SECOPLAN SRL in domeniul de activitate aferent codului CAEN 7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, prin cresterea productivitatii si calitatii serviciilor oferite, marirea portofoliului de clienti precum si prin crearea a 5 locuri noi de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului: Obiectivul specific 1: Construirea unui sediu propriu, cladire parter+mansarda, cu dotarile si echiparile aferente, amenajare incinta si acces; 2. Obiectivul specific 2: Cresterea numarului de salariati prin angajarea a 5 persoane; 3. Obiectivul specific 3: Inovarea serviciilor si proceselor companiei prin dotarea cu echipamente performante

Valoarea totală a proiectului: 868,756.21 lei
Finanțare nerambursabilă
: 468,188.28 lei
Valoarea contribuției europene (FEDR)
: 408,315.32 lei

Rezultatele proiectului: 1. Realizarea unui sediu modern, confortabil, cu nivel de calitate ridicat, în care desfasurarea activitații de proiectare se poate decurge în condiþii îmbunataþite față de cele actuale; 2. Reducerea costurilor cu utilitaț i si chirie ale firmei; 3. Dobândirea unei experienþe teoretice si practice privind realizarea cladirilor cu standard de cladire pasiva; 4. Exploatarea experienþei acumulate prin promovare si atragere de proiecte similare.

Impactul proiectului: Crearea și menținerea a 5 locuri de muncă, creșterea competitivității companiei pe piața locală/regională/națională, reducerea ratei șomajului și creșterea nivelului de trai a populației